தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
Hello sir,Naanga government kodutha laptop use panrom.Athula GRUB bootloader and two operating system win 7,boss/gnu Linux install panirukaanga.en friends hard disk memory fulla(320 GB) kidaikanumnu puthu os pottutaanga.naanum os podalaamnu ninaikeran.government koduthathu original os ah?
in Windows by mohamedn இளையோர் (300 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Government தந்த OS இலவசமானது, Linux free அகவே கிடைக்க கூடிய opensource software. நான் ELCOT system ச்சூள்களுக்கு கொடுத்திருப்பதில்  OS போட்டு இருகிறேன், நீங்கள் தாராளமாக  மாற்றி  கொள்ளலாம்.. ஒரே  OS அக...
by sasi வல்லுநர் (3k points)

Related questions

0 votes
0 answers
+1 vote
1 answer
asked Sep 15, 2015 in Windows by yogaraj ஆர்வலர் (400 points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Jan 26, 2013 in Windows by arulbenjamin இளையோர் (280 points)
...