தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Hello Friend
What is Dynamic CSS Website?
in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Mar 12, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
+1 vote
2 answers
asked Mar 1, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
1 answer
asked Sep 3, 2014 in Web Designing by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 26, 2013 in Web Designing by thushy புதியவர் (120 points)
+1 vote
2 answers
asked Mar 25, 2013 in Web Designing by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
...