தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
Helo Friend
What is Dynamic Website. And How to create?
in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
What ever you create in PHP/ASP/JSP are called dynamic website. I suggest you to learn any one of these languages.
by வல்லுநர் (12.9k points)
0 votes
Web Site = Collection of webpages
Dynamic = Anything that changes according to request /response from the user.

Dynamic Webpage is the one that generates content based on the request from the user or response from the server

We can create these pages using JSP,PHP,ASP, Ruby on rails etc..,.

However these pages cannot be rendered by normal browsers

We need Special servers to interpret it
For e.g: JSP needs Tomcat Server or GlassFish Server
by nagaraj ஆர்வலர் (630 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Mar 10, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
1 answer
asked Sep 12, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
1 answer
asked Sep 1, 2012 in Web Designing by gopimythoughts இளையோர் (330 points)
0 votes
0 answers
...