தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how to backup my i phone 6 s plus

0 votes
நான் என்னுடைய iphone  ஐ backup செய்யவேண்டும். எப்படி
asked May 26, 2016 by sheikameen புதியவர் (180 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
கணினியில் USB இணைப்பு மூலம்  backup செய்ய -itunes   மூலம்.
அல்லது icloud மூலம் - தேவையானால் Anytrans  or iSkysoft   என்ற மென்பொருளை பாவிக்கலாம்.
answered May 27, 2016 by sakthy வல்லுநர் (9,700 points)

Related questions

0 votes
2 answers
asked May 26, 2016 by sheikameen புதியவர் (180 points)
0 votes
2 answers
asked Oct 23, 2012 by புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
0 votes
3 answers
asked Aug 28, 2012 by padmanaban ஆர்வலர் (470 points)
...