தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
by ஆர்வலர் (640 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
 
Best answer
ஒரு மின்அஞ்சல் கணக்கில் கடவுச்சொல் மறந்து விட்டால், கடவுச்சொல்லை திரும்பப் பெற வேறொரு முகவரியைக் கொடுத்து பெற, ஏற்படுத்தப்பட்ட முறையாகும்.கூகிள் கணக்கில் இந்த இரண்டாவது முகவரியை கொடுத்து வைக்கலாம். மறந்த கடவுச்சொல்லை கூகிள் இந்த முகவரிக்கு அனுப்புவார்கள். சில சமயம் கைபேசி இலக்கத்தையும் கொடுத்து இதை ஏற்படுத்தலாம்.
by வல்லுநர் (9.7k points)
selected by

Related questions

+1 vote
1 answer
0 votes
0 answers
asked May 22, 2013 by புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
asked Jul 10, 2012 in Internet by வல்லுநர் (1.8k points)
+1 vote
1 answer
asked Feb 11, 2012 in Internet by வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
1 answer
asked Jan 21, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
...