தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Laptop இல் dish connection மூலம் டி‌வி பார்க்கலாமா?

0 votes
asked Jan 16, 2016 by aagash இளையோர் (220 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

+1 vote
 
Best answer
Dish - DirecTV  or Dish Network satellite? எது?

இரண்டிலும் முடியும்.தேவை- HDMI In and HDMI Out or HDMI splitter -Cable ,Satellite Router/satellite TV receiver,விண்டோ-7 ற்கு மேல்,இணைந்து வேலை செய்யக் கூடிய  processor,Ram  
தேவையானவற்றை பணம் செலவு செய்து வாங்குவதற்கு முன்னர், கணினியில் இணைப்பதற்கு வசதிகள், கணினித் தகுதி போன்றவற்றை  நன்கு உறுதி செய்து கொள்ளவும். இல்லையேல் வீண் செலவாகி விடலாம்.
answered Jan 16, 2016 by sakthy வல்லுநர் (9,700 points)
selected Jan 16, 2016 by aagash
...