தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

எந்த கேள்வி கேட்டாலும் பதிலளிக்கும் இணையதள முகவரி எது

+1 vote
எந்த கேள்வி கேட்டாலும் பதிலளிக்கும் இணையதள முகவரி எது
asked Aug 1, 2015 in SEO by viswanathankasiviswanathankasi இளையோர் (210 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
பொது : www.quora.com/   , Yahoo Answers
கணினி நிரல் மொழிகள் : www.stackoverflow.com
answered Aug 1, 2015 by admin ஆர்வலர் (410 points)
...