தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
அதிக crack  DVDயை (ஓடும் போது நின்று விடும்) தெளிவாக பிரதி எடுக்க முடியுமா? அதற்கு ஏதேனும் வழி உள்ளதா?
அதை சாதாரணமாக பிரதி எடுக்கும் போது பாதியில் நின்று விடுகிறது. Nero மூலம் பிரதி எடுக்கும் போது பாதியில் நின்று விடுகிறது. இதற்கு ஏதேனும் வழி உள்ளதா?
by pskmvvr புதியவர் (180 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
உங்கள் டிரைவ் ல் cd /DVD  ஐ போடுங்கள்.
command  prompt  ல் சென்று (DOS  mode ல்) உங்கள் cd /DVD  டிரைவ் பெயரை (D ,E ,F ........)கொடுத்து diskcopy  செய்யுங்கள்.
முதலில் dir /p  எனக் கொடுத்தால் cd  யில் உள்ள அனைத்தையும்  காட்டும் .தேவையானதை  அல்லது  முழுவதையும்  copy  செய்யலாம் .
by sakthy வல்லுநர் (9.7k points)
...