தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

  Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

  1k questions

  1.1k answers

  35 comments

  323 users

  தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

  Categories

  இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
  0 votes
  எந்த இணையச் சேவை சிக்கனமானது? வேகம், கட்டணம் வகையில்?,
  in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)

  Please log in or register to answer this question.

  5 Answers

  0 votes
  நான் அமெரிக்காவில் வாழ்கிறேன்.நீங்கள் கேட்பது எந்த நாட்டில்?
  by வல்லுநர் (9.7k points)
  0 votes
  ரிலையன்ஸ் கம்பெனி
  by ஆர்வலர் (790 points)
  0 votes
  Airtel Is best in india (chennai)
  by ஆர்வலர் (790 points)
  0 votes
  It depends on where you are located...I will generally share certain tipd to choose an ISP.To choose the internet connection first check as which network has good signals in your area..consult with your neighbors and find out the network that has good speed.Then choose an economical data plan from that ISP.If you had specified your location it would have been more easier to guide you.Check for the internet speed using speed test sites like http://www.scanmyspeed.com/ and confirm whether the promised data speed by the ISP is received by you.Now and then clear your computer's cache,unwanted files and have an antivirus loaded ...all these may enhance the internet speed.
  by இளையோர் (340 points)
  0 votes
  மாதம் ரூ600 ரிலையன்ஸ் நல்ல வேகம்
  மாதம் ரூ248 எம்டிஎஸ் நன்று
  பிஎஸ்என்எல் 3 ஜி சொல்லிக்கொள்கிற மாதிரி இல்லை
  by வல்லுநர் (11.1k points)

  Related questions

  0 votes
  0 answers
  asked Sep 5, 2014 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
  0 votes
  0 answers
  asked Dec 26, 2012 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
  0 votes
  4 answers
  asked May 28, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
  0 votes
  1 answer
  asked May 7, 2013 in Internet by ஆர்வலர் (790 points)
  0 votes
  2 answers
  asked Jun 21, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
  ...