தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
ஒபேரா என்பது என்ன?
in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
எதைக் கேட்கிறீர்கள்?
ஒபேரா என்பது இசையும் நாடகமும் சேர்ந்த மேல் நாட்டு கிளாசிக்கல் இசையாகும்.

இன்னொன்று firefox  போன்ற ஒரு வெப் ப்ரௌசெர் ஆகும்.இது ஒபேரா சாப்ட்வேர் மென் பொருளால் உருவாக்கப்பட்டது. முதலில் நார்வே தொலைதொடர்பு நிறுவனமான தெலினா வினால் 1994 ல் ஆய்வாக ஆரம்பிக்கப்பட்டு 1995 ல் ஒபேரா தொடங்கி விரிவடைந்தது.
by sakthy வல்லுநர் (9.7k points)

Related questions

0 votes
2 answers
asked Jun 21, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jun 13, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Mar 25, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Mar 25, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jan 17, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...