தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
விலையின்றிக் கிடைக்கும் பல தொகுப்புகளைக் காசுக்கு விற்கிறார்களே இது நியாயமா?
in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
நம் நாட்டில் இதுவெல்லாம் சகசம் சார். அரசன் எவ்வழி குடிகள் அவ்வழி.
by sakthy வல்லுநர் (9.7k points)

Related questions

0 votes
4 answers
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
asked Mar 25, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Oct 20, 2012 by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Sep 5, 2014 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...