தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
E-eCommerce  website yendral yenna?
in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
inayathalam mulam ungal porulai virpanai seiyya uthum valaithalam like
http://www.poorvikamobile.com/
by sathissaka ஆர்வலர் (680 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Nov 11, 2015 in SEO by prakashp புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Apr 22, 2013 by adangadhavan ஆர்வலர் (790 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 21, 2013 in Internet by thals ஆர்வலர் (550 points)
0 votes
2 answers
asked Jan 1, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
...