தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Mobile Website

0 votes
எனது வெப்சைட்ஐ
மொபைல் வெப்சைட்டாக  எவ்வாறு உருவாக்குவது ?

எனது வெப்சைட் rajkumarsoftwarecollections.tk
asked Nov 22, 2012 in Web Designing by rajkumar10106 வல்லுநர் (1,290 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Basically neengal ungal website design 960 grid system moolam seiya vendum. then use dreamweaver cs6 to develop the website
answered Nov 22, 2012 by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Nov 22, 2012 in Web Designing by rajkumar10106 வல்லுநர் (1,290 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 24, 2012 in SEO by robozkamal புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 9, 2012 by புதியவர் (170 points)
0 votes
3 answers
asked Sep 29, 2012 by senthil6 இளையோர் (290 points)
...