தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how to start my blod ads in seo

+1 vote
எனது ப்ளக்கை எஸ் ஈ ஒ வை  பயன் படுத்தி கூகுல் சர்ச்சில் எப்படி கொண்டுவருவது. எஸ் ஈ ஒ வை பற்றி சிறிது தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன். எஸ் ஈ ஒ பற்றி தெரிந்து கொள்ள சுமார் 2500  ருபாய் செலவு செய்துள்ளேன். எனவே முழுமையாக சொல்லுங்களேன் அல்லது எனது மெயில் idku ரெலே செய்யுங்கள் ப்ளீஸ்.
asked Oct 30, 2011 in SEO by manickas புதியவர் (130 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
Tell me your blog address..
answered Feb 5, 2012 by வல்லுநர் (12,880 points)
0 votes
SEO is best one to increase traffic for any kind of websites.Search Engine Visibility is helps to increase our pagerank. I get this SEO service from http://www.thewebpole.com/search-engine/seo-services.aspx?ci=1808&prog_id=456994  Here they provide you One-click submission of your site in many search engines like Google, Yahoo!, Bing, and AOL etc... and they also provide Powerful reports that show you how to move your website up in search results.
answered Nov 19, 2013 by sahana ஆர்வலர் (940 points)

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Feb 4, 2012 by ismail புதியவர் (150 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 24, 2015 in SEO by nila புதியவர் (140 points)
0 votes
1 answer
asked May 17, 2013 by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 10, 2012 in Web Designing by dinakaran ஆர்வலர் (440 points)
...