தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
இந்த புதிய  கேள்வி பதில் பகுதி எவ்வாறு உள்ளது நண்பர்களே?
in Internet by வல்லுநர் (12.9k points)

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

0 votes
இப்பகுதியில் அனைவராலும் பதிலளிக்க முடியும். இனி  TECH தமிழின்  கேள்வி / பதில் பகுதி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
by வல்லுநர் (12.9k points)
0 votes
Good..Interface of this section was good and features like voting and points system will really encourage both the answerer and questioner..
by nagaraj ஆர்வலர் (630 points)
0 votes
Hello sir i am a new one to our site.........
I like this site very much.. and can able to understand the solutions to my problems.. and i am able know the kind of problems....
But one thing that does not comes into my mind that is here all are answering for every questions.... but in the beginig of this site..
someone posted new ideas and informations... i am also like to post some of informations.... and i have a lot....
So please help me to do this that what i above explained.....
by mani_officials வல்லுநர் (3k points)

Related questions

+1 vote
2 answers
asked Nov 18, 2011 by s-pkarthik புதியவர் (160 points)
0 votes
3 answers
asked Sep 11, 2011 in Windows by anonymous
+1 vote
1 answer
asked Oct 14, 2011 in PHP by sandeepsachansan48 புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 1, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
2 answers
asked Mar 25, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...