30 நாட்கள் இயங்கும் இலவச விண்டோஸ் 7

விண்டோஸ் 7 தற்போது 90 நாட்கள் மட்டுமே இயங்கக்கூடிய இலவசப்பதிப்பாகக் கிடைக்கிறது.

windows-7

இது ஒரு முழுமையான பதிப்பு அல்ல. விண்டோஸ் 7 எவ்வாறு உள்ளது என சோதனை செய்து பார்க்க மட்டும் இந்த பதிப்பை நிறுவவும்.

Related Posts

4 Responses to 30 நாட்கள் இயங்கும் இலவச விண்டோஸ் 7

  1. sent316 says:

    ஆனா இப்போ முழுமையான windows 7 பதிப்பு எல்லாரிடமும் இருக்கு……அதனால இது தேவையில்லாதது………

  2. sent316 says:

    ஆனா இப்போ முழுமையான windows 7 பதிப்பு எல்லாரிடமும் இருக்கு……அதனால இது தேவையில்லாதது………

Leave a Reply