தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,032 questions

1,108 answers

35 comments

324 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions

+1 vote
1 answer
asked Sep 7, 2015 by புதியவர் (130 points)
+1 vote
1 answer
asked Sep 4, 2015 by sureshsurendar புதியவர் (130 points)
+1 vote
1 answer
+1 vote
0 answers
asked Aug 2, 2015 in Windows by rajeshk புதியவர் (130 points)
0 votes
0 answers
asked Jul 28, 2015 by sharmin புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Jul 28, 2015 by sharmin புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Jul 28, 2015 by sharmin புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Jul 28, 2015 by sharmin புதியவர் (180 points)
+1 vote
2 answers
asked Jul 26, 2015 by azhaganbalamurugan புதியவர் (140 points)
0 votes
1 answer
asked Jul 26, 2015 by arunsanjeev புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Jun 14, 2015 in Windows by ramsripraphu புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Jun 12, 2015 in Web Designing by tamil10102015 புதியவர் (120 points)
...