தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,034 questions

1,108 answers

35 comments

326 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions in Internet

0 votes
0 answers
asked May 19 in Internet by danielheller புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Feb 8 in Internet by millerharold புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Jan 4 in Internet by mohan89great புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 27, 2015 in Internet by yazhu இளையோர் (240 points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Nov 13, 2014 in Internet by புதியவர் (120 points)
...