தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,034 questions

1,108 answers

35 comments

326 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

வின் 7 வீட்டு பாவனைக்கு எது சிறந்தது ?

0 votes
Windows 7 Starter
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Enterprise
Windows 7 என்டேர்ப்ரிஸ்
இவற்றில் எது வீட்டு பாவனைக்கு எது சிறந்தது ?
asked Feb 26, 2016 by anpu புதியவர் (180 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

+1 vote
விண்டோஸ்7 இயங்குதளத்தில் ஆறு வேறுபட்ட பதிப்புகள் உள்ளன. Windows 7 Starter ,Windows 7 Home Basic இரண்டும் ஆரம்பப் பதிப்பு என்பதால் பல தேவைகள் அதில் கிடைக்காது. அதை மறந்து விடலாம்.
அடுத்து  Home Premium பொதுவாக அனைத்து வசதிகளையும் கொண்டுள்ளது என்பதால் வீட்டுப் பாவனைக்கு உகந்தது என சொல்ல முடியும். ஆனாலும் சில முக்கிய தேவைகள் அங்கில்லை என்பதை மறந்துவிட முடியாது.

என்னைப் பொறுத்த வரை அதைவிட,  Windows 7 Enterprise போன்ற அனைத்துப் பதிப்புகளிலும் உள்ள அம்சங்களையும் கொண்ட Windows 7 Ultimate சிறந்தது எனச் சொல்வேன்.
answered Feb 27, 2016 by sakthy வல்லுநர் (9,660 points)
நன்றி அண்ணா வாழ்த்துக்கள்

Related questions

...